Home > Imformation > 生芸連メンバー

ぬのいつよし
TSUYOSHI NUNOI
(東京都国分寺市在住)

1949

熊本県生まれ

1973

武蔵野美術大学卒

1975

同大学院修了

1976~87

グループ展・11会展に出品

1976~88

主体展に出品

1988〜94

グループ展・言展に出品

1989〜

白日会に出品

1995〜

JAN展、生光展に出品

1995

第17回生光展〈優秀賞〉

1996

第18回生光展〈生光展賞〉

2001

水脈(みを)の会に出品

 

生長の家芸術家連盟 副事務局長
JAN 会員
(社)日本美術家連盟 会員
白日会 会員